Centrum voor Thanatologie

      english

sluiten

Centrum voor Thanatologie

Aan het Centrum voor Thanatologie zijn onderzoekers verbonden uit verschillende disciplines, waaronder antropologie, ethiek, psychologie, religiewetenschappen en geschiedkunde. Deze gevarieerde onderzoeksgroep maakt multidisciplinair onderzoek mogelijk naar persoonlijke, sociale en culturele aspecten van sterven, dood en rouw. Bijzondere aandacht gaat uit naar dodenriten en de religieuze dimensies van de omgang met dood en sterven. De Faculteit der Religiewetenschappen heeft op dit terrein expertise in huis met betrekking tot religies zoals islam, christendom, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme en verschillende inheemse religies. Het probleem van de dood staat centraal in veel religies, tegelijk heeft het centrum een sterke onderzoeksbelangstelling in niet-geïnstitutionaliseerde religie en noties van religiositeit van buitenkerkelijken die zich in nieuwe ritualiseringen van de dood laten ontwaren.

Meer onderzoek over omgaan met de dood.